headerphoto

Aktuální nabídka volných nebytových prostor:

V současné době nabízíme k pronájmu objekt s nebytovými prostory, který se nachází na ulici Jedlová 1/496 v Havířově Šumbarku. Více informací získáte ZDE nebo na tel. čísle 596 494 111.


Pronájmy nebytových prostor

Nebytové prostory vznikly po rekonstrukcích a modernizacích předávacích stanic a po zrušených plynových kotelnách, které jsou  majetkem HTS. Rozumí se jimi místnost nebo soubor místností, které jsou určeny k jiným účelům než bydlení, nejsou příslušenstvím bytu ani společnými prostory domu. Sazby nájemného nejsou pevně stanoveny.


Cenové rozpětí dle druhu užitných ploch

Kanceláře..................650 – 850 Kč/m2/rok

Sklady......................330 – 680 Kč/m2/rok

Dílny.........................430 – 570 Kč/m2/rok

Obchod, služby..........490 – 800 Kč/m2/rok

Garáže......................500 – 800 Kč/m2/rok

Ostatní......................200 – 500 Kč/m2/rok

Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Kolektory

Kolektory jsou podzemní stavby tunelového charakteru.

HTS, a.s. vlastní kolektory, kolektorové přípojky a jejich vybavení umístěné mezi ulicemi Nákupní, Zvonková, Akátová, Letní, Střední a Jedlová v Havířově – Šumbarku, II. etapa. Kolektory slouží k uložení a vedení sítí jako např. internet, kabelová televize, energie apod.

Ceny jsou závislé na délce a objemu umístěných sítí.