headerphoto


Pronájmy nebytových prostor

Nebytové prostory vznikly po rekonstrukcích a modernizacích předávacích stanic a po zrušených plynových kotelnách, které jsou  majetkem HTS. Rozumí se jimi místnost nebo soubor místností, které jsou určeny k jiným účelům než bydlení, nejsou příslušenstvím bytu ani společnými prostory domu. Sazby nájemného nejsou pevně stanoveny.


Cenové rozpětí dle druhu užitných ploch

    Kanceláře ................... 900 – 1 200 Kč/m2/rok
    Sklady ....................... 400 – 700 Kč/m2/rok
    Dílny .......................... 500 – 700 Kč/m2/rok
    Prodejny, služby ......... 550 – 950 Kč/m2/rok
    Garáže ....................... 650 – 800 Kč/m2/rok
    Ostatní ....................... 350 – 500 Kč/m2/rok
     
    Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kolektory

Kolektory jsou podzemní stavby tunelového charakteru.

HTS, a.s. vlastní kolektory, kolektorové přípojky a jejich vybavení umístěné mezi ulicemi Nákupní, Zvonková, Akátová, Letní, Střední a Jedlová v Havířově – Šumbarku, II. etapa. Kolektory slouží k uložení a vedení sítí jako např. internet, kabelová televize, energie apod.

Ceny jsou závislé na délce a objemu umístěných sítí.