headerphoto


REKUPERACE

Control Individual Indor Climate


Inteligentní systém, pro revitalizované a nové objekty, který garantuje kvalitu vzduchu vnitřního prostředí dle hygienických norem

Podmínkou pro zajištění hygienických norem kvality vzduchu je splnění požadované výměny vzduchu (větrání). Toto je nutné především u revitalizovaných objektů, kde byly vyměněny výplně otvorů (okna, dveře). Tato nová technologie výplní otvorů nezajišťuje dostatečné přirozené větrání infiltrací, a proto je nutná instalace nuceného větrání.  Pro dosažení projektovaných energetických úspor je nezbytné použití rekuperačních vzduchotechnických jednotek, které zajistí požadovanou výměnu vzduchu ve vnitřním prostředí, a to s účinností cca 90 %. Současně je však nutné zajistit zbývající tepelnou ztrátu, která je zajištěna otopnou plochou ústředního vytápění. 

Pro zajištění ekonomického provozu je navržen inteligentní komplexní systém SYSTHERM CIIC, který monitoruje přítomnost osob v prostoru, automaticky reguluje větrání, sleduje koncentraci CO2, vlhkost vzduchu a teplotu prostoru.  Je určený pro revitalizované objekty s vyšším pobytem osob, jako jsou školská zařízení a kanceláře.

Hlavní výhody

  • Systém je dodáván uceleně včetně přehledného řídícího prostředí - vyvážená volba všech prvků pro zajištění optimálního vnitřního klima. 
  • Rychlá instalace bez větších stavebních zásahů - možno zvolit bezdrátové provedení.
  • Individuální regulace zajistí čerstvý vzduch právě tam, kde je třeba. Eliminuje se zbytečné větrání prostor, kde to není třeba.

Popis zařízení

Rekuperační jednotky SYSTHERM typ AirBalance
Malá lehká kompaktní jednotka určená pro vertikální i horizontální montáž. Obsahuje protiproudý výměník s vysokou účinností zpětného získávání tepla. Na výtlaku a sání je větrací jednotka vybavena radiálními ventilátory s EC motory s plynulou regulací otáček. 

VAV systém
Regulace proudění vzduchu - Variable Air Volume (VAV). V objektu s centrální VZT jednotkou instalace VAV umožňuje individuální větrání místností dle aktuální kvality vzduchu. 

Čidlo kvality vzduchu
Čidlo v sobě obsahuje všechny důležité senzory pro vyhodnocení
kvality vzduchu. Měření probíhá každé 3 sec.

Pohybové čidlo
Čidlo monitorující pohyb osob v budově umožní dokonale řídit vytápění a větrání tam, kde je právě třeba. Individuální regulace teploty v jednotlivých místnostech je navržena v souladu s ČSN EN15232 pro energeticky úsporné budovy. Pohybové čidlo je instalováno bezdrátově, v bezúdržbovém provedení. Potřebná elektrická energie se získává ze solárních panelů.

Regulační ventil otopných těles
Regulace teploty v jednotlivých místnostech je zajištěna pohony regulačních ventilů na otopných tělesech. Bezúdržbové pohony mohou pracovat bez nutnosti pravidelné výměny baterií. Potřebnou energii si vyrobí samy pomocí instalovaného malého generátoru. 

Centrální řídicí systém
Celá soustava regulace vytápění a větrání je řízena dispečerským SW WebHeatControl. Uživatelsky přívětivé prostředí umožní obsluze nastavit v každé místnosti požadované teploty a dovolené koncentrace škodlivin, a tak zvýšit vnitřní pohodu.