headerphoto


Prodej nemovitostí

Havířovská teplárenská společnost, a.s.
se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov
IČ: 619 74 706

zastoupena ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ SVATOŠ, SVATOŠOVÁ & PARTNEŘI, s.r.o., zveřejňuje tímto svůj záměr prodat nemovitosti, zapsané na listu vlastnictví č. 2639, které se nachází v Havířově - podlesí:

Karla Havlíčka Borovského 1493/2

  • pozemek parc. č. 524/27, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m²,
  • budovu - stavbu technického vybavení v části obce Podlesí, č. p. 1493, postavenou na pozemku parc. č. 524/27 o výměře 297 m².

Jaroslava Vrchlického 1630/1b

  • pozemek parc. č. 522/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m²,
  • budovu - stavbu technického vybavení v části obce Podlesí, č. p. 1630, postavenou na pozemku parc. č. 522/1 o výměře 297 m².