headerphoto


Představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Josef Kaplan

Místopředseda představenstva
Marek Světnička, DiS.

Členové představenstva
Mgr. Iva Georgiu
Ing. Jiří Martinek, MBA
Bc. Alena Olšoková
Mgr. Šárka Suchánková


Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ing. Jakub Holisz

Místopředseda dozorčí rady
Ing. Petr Špok

Členové dozorčí rady
Jaroslav Lešňanský
Ing. Ladislav Moravec, MBA
Ing. Věroslav Ryška
Petr Wala


Certifikace ISO

QMS, EMS a BOZP

Havířovská teplárenská společnost, a.s. je od roku 2003 držitelem certifikátů jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001 (QMS), ČSN EN ISO 14001 (EMS) a ČSN ISO 45001:2018 (BOZP). Získané certifikáty jsou platné pro oblast „Výroba a rozvod tepelné energie“ a pro oblast „Výroba a opravy předávacích stanic“.