headerphoto


Aktuálně

Stále Vám radiátory netopí?

Naše společnost již má aktuálně v provozu celou soustavu centrálního zásobování tepelnou energii, která je dodávána na patu všech zásobovaných objektů. V případě, že netopí radiátory v celém vchodě Vašeho domu, je velmi pravděpodobné, že máte v domě instalovanou vlastní regulaci a proto prosím kontaktujte nejprve správce objektu. Správci objektů obvykle domovní regulaci v letním období kdy se netopí vypínají, případně zavírají přívodní ventily. Velmi často je nutné aby správce objektu na domovní regulaci spustil přívod elektrické energie zapnutím jističe, nebo zajistil otevření ventilů pro vnitřní rozvody v domě, které nejsou v majetku Havířovské teplárenské společnosti, a.s.


Zahájení topné sezony

Vzhledem k vývoji venkovních klimatických podmínek a naplnění legislativních požadavků vyhlášky MPO 194/2007 Sb. naše společnost zahájila po dohodě s dodavatelem tepelné energie Veolia Energie ČR dne 18. 9. 2017 proces centrálního vytápění.


Centrální zásobování teplem nabízí na Ostravsko-Karvinsku řadu výhod

Na otázky okolo tématu zásobování teplem odpovídal redakci Moravskoslezského deníku Ing. Jan Vondráš, ředitel společnosti Invicta BOHEMICA, který se dlouhodobě zabývá analýzami trhu s energiemi. V článku se můžete dočíst, jak si stojí centrální zásobování teplem v Moravskoslezském kraji v porovnání s jinými možnostmi vytápění, včetně cenového srovnání. Odborník na energetiku také doporučuje, jak postupovat v případě, když mají odběratelé pocit, že platí vysoké částky za odebrané teplo a uvažují o nějaké změně. V dalším článku si pak můžete přečíst zkušenosti jednoho konkrétního bytového domu, který se už v roce 2014 rozhodl pro instalaci tepelného čerpadla s vidinou ušetřených nákladů…


Rekonstrukce sekundárního rozvodu teplé vody a ústředního topení, ZŠ Karolíny Světlé, 3. etapa

Zvýšení venkovních teplot ukončilo topnou sezónu a naše společnost tak přerušila dodávky tepelné energie. Nadále však do Vašich domácností dodáváme teplou vodu. V letních měsících máme mnoho práce na rekontrukcích pro zvyšování kvality dodávek Vám, odběratelům. V nedávné době jsme u ZŠ Karolíny Světlé již ve 3. etapě realizovali rekontrukci sekundárního čtyřtrubkového rozvodu teplé vody a ústředního topení, který je umístěn v neprůlezných betonových kanálech. Po provedení výkopových prací a odkrytí betonového kanálu bylo stávající pozinkované potrubí teplé vody vyměněno za nové moderní potrubí v nerezovém provedení.Víte, jak vypadá teplo očima dětí?

Tuto soutěžní otázku položila Havířovská teplárenská společnost, a.s. všem mateřským školám, které mají sídlo na území města Havířova. Začala tak výtvarná soutěž, v níž měly děti za úkol nakreslit, co si představují pod pojmem „teplo“. Celkem se do soutěže zapojilo 16 školek a děti vytvořily krásné, nápadité a originální obrázky, na nichž dominovalo sluníčko, potrubí nebo vláček s uhlím. Všichni měli možnost vyhrát hlavní cenu, kterou byl sponzorský dar v hodnotě 10 000 Kč.Reportáž z předávání výhry v soutěži "Teplo očima dětí"


 


Zajímavosti, které možná neznáte . . .

Teplo pro město Havířov je vyráběno v Teplárně Karviná provozované společností Veolia Energie ČR.

Teplo je do Havířova přiváděno dvěma potrubími o průměru 600 mm, vedenými volně v terénu. Jedním potrubím je vedena horká voda do Havířova a druhým se ochlazená vrací na teplárnu do Karviné.

Celkový výkon tepla dodávaného pro Havířov je v současnosti 262,8 MWt (tepelných).

Celková délka primární horkovodní tepelné sítě pro Havířov včetně tepelného napáječe činí 2 x 47 585 m.

Celkový počet horkovodních předávacích stanic v Havířově činí 176 PS.

Teplota horké primární vody dosahuje v zimě 170/70°C a v létě 90/70°C.


Počasí Havířov - Slunečno.cz

QMS a EMS

» Zpráva o udržování

» Certifikát ISO 9001

» Certifikát ISO 14001


Formuláře ke stažení:

» Přihláška k odběru tepla

» Žádost o vyjádření k dotčení sítí 

» Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

» Žádost o poskytnutí datových výstupů z GIS

» Žádost o nastavení parametrů vytápění


Provoz pokladny:

pondělí - pátek

07:00 - 09:00
11:30 - 12:30


Certifikace ISO

Havířovská teplárenská společnost, a.s. je od roku 2003 držitelem certifikátů jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001 (QMS) a ČSN EN ISO 14001 (EMS). Získané certifikáty jsou platné pro oblast „Výroba a rozvod tepelné energie“ a pro oblast „Výroba a opravy předávacích stanic“.