headerphoto

Aktuálně

Vytápění - dálkové nebo individuální?

V poslední době se na trhu objevily společnosti, které nabízejí bytovým domům možnost alternativního zdroje vytápění. Zatímco zpočátku tyto firmy nabízely převážně tepelná čerpadla, tedy zařízení moderní a ekologická, v posledních letech "vychází lépe" pro obchodníky plynové kotelny, tedy zařízení s vlastním komínem na fasádě bytového domu a s emisemi přímo v místě vytápění. Chceme čistý Havířov, nebo návrat ke kouřícím se komínům škodícím zdraví našich spoluobčanů a dětí?


Kolik zaplatí naši odběratelé za teplo v roce 2018 a 2019

Rok 2018 byl oproti dlouhodobému průměru výrazně teplejší. Celkové množství dodaného tepla tak bylo nižší než v předchozích letech. Tato skutečnost se příznivě promítne do celkových nákladů, které odběratelé za teplo v Havířově zaplatí.


Nadační fond TEPLO NA DLANI rozdal dětem vánoční dárky

Další rok je nenávratně pryč, avšak stojí za to připomenout si jeho nejkrásnější část, Vánoce. Vzpomínáte si, jak jste jako malé děti psali dopisy s přáními a Vaši rodiče je pak Ježíškovi posílali?
Loni se náš Nadační fond TEPLO NA DLANI rozhodl, že všem obyvatelům města Havířova poskytne příležitost si takový dopis napsat a vybraným jedincům jejich přání splnit.


Nadační fond TEPLO NA DLANI pomáhá rozvíjet dětem jejich talenty

Náš Nadační fond TEPLO NA DLANI vyhlásil projekt "Rozvíjíme dětem talenty", který má za cíl podporovat volnočasové aktivity dětí. Rodiče mohou požádat o příspěvek až do výše 1 000 Kč za pololetí na úhradu poplatku za kurz nebo kroužek, který dítě se zájmem a pravidelně navštěvuje. Může se jednat o výuku hry na hudební nástroj, výtvarnou výchovu, sport, apod.


Zajímavosti, které možná neznáte . . .

Teplo pro město Havířov je vyráběno v Teplárně Karviná provozované společností Veolia Energie ČR.

Teplo je do Havířova přiváděno dvěma potrubími o průměru 600 mm, vedenými volně v terénu. Jedním potrubím je vedena horká voda do Havířova a druhým se ochlazená vrací na teplárnu do Karviné.

Celkový výkon tepla dodávaného pro Havířov je v současnosti 262,8 MWt (tepelných).

Celková délka primární horkovodní tepelné sítě pro Havířov včetně tepelného napáječe činí 2 x 47 585 m.

Celkový počet horkovodních předávacích stanic v Havířově činí 176 PS.

Teplota horké primární vody dosahuje v zimě 170/70°C a v létě 90/70°C.


Počasí Havířov - Slunečno.cz


Provoz pokladny:

pondělí - pátek

07:00 - 09:00
11:30 - 12:30


Formuláře ke stažení:

» Přihláška k odběru tepla

» Žádost o vyjádření k dotčení sítí 

» Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

» Žádost o poskytnutí datových výstupů z GIS

» Žádost o nastavení parametrů vytápění


Certifikace ISO

Havířovská teplárenská společnost, a.s. je od roku 2003 držitelem certifikátů jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001 (QMS) a ČSN EN ISO 14001 (EMS). Získané certifikáty jsou platné pro oblast „Výroba a rozvod tepelné energie“ a pro oblast „Výroba a opravy předávacích stanic“.


QMS a EMS

» Zpráva o udržování

» Certifikát ISO 9001

» Certifikát ISO 14001