headerphoto

Aktuálně

Rekonstrukce sekundárního rozvodu teplé vody a ústředního topení, ZŠ Karolíny Světlé, 3. etapa

Zvýšení venkovních teplot ukončilo topnou sezónu a naše společnost tak přerušila dodávky tepelné energie. Nadále však do Vašich domácností dodáváme teplou vodu. V letních měsících máme mnoho práce na rekontrukcích pro zvyšování kvality dodávek Vám, odběratelům. V nedávné době jsme u ZŠ Karolíny Světlé již ve 3. etapě realizovali rekontrukci sekundárního čtyřtrubkového rozvodu teplé vody a ústředního topení, který je umístěn v neprůlezných betonových kanálech. Po provedení výkopových prací a odkrytí betonového kanálu bylo stávající pozinkované potrubí teplé vody vyměněno za nové moderní potrubí v nerezovém provedení.Víte, jak vypadá teplo očima dětí?

Tuto soutěžní otázku položila Havířovská teplárenská společnost, a.s. všem mateřským školám, které mají sídlo na území města Havířova. Začala tak výtvarná soutěž, v níž měly děti za úkol nakreslit, co si představují pod pojmem „teplo“. Celkem se do soutěže zapojilo 16 školek a děti vytvořily krásné, nápadité a originální obrázky, na nichž dominovalo sluníčko, potrubí nebo vláček s uhlím. Všichni měli možnost vyhrát hlavní cenu, kterou byl sponzorský dar v hodnotě 10 000 Kč.Reportáž z předávání výhry v soutěži "Teplo očima dětí"Děti z Havířova si užily výhru ve Štramberku

Soutěž „Dárek pro naše město“ vyhrála 4. třída ZŠ Zelená z Havířova a jako odměnu si vybrala výlet na hrad Bouzov, ale kvůli počasí žáci výlet odložili a nakonec vyrazili do Štramberka. Do výtvarně – ekologické soutěže, kterou organizovala společnost Veolia Energie ČR společně s Havířovskou teplárenskou společností, se zapojilo 19 tříd z 10 ZŠ z Havířova.ERÚ varuje zástupce SVJ a družstev před nepoctivými prodejci tepelných čerpadel

Tisková zpráva ERÚ upozorňuje na to, že TČ pro rodinný a bytový dům je něco jiného. V poslední době se někteří zástupci SVJ a družstev setkali s nabídkou podomních prodejců pro odpojení od CZT. V nabídce je jednoduchá kalkulace, která předpokládá, že zákazníkům zůstane jedna smlouva na celý bytový dům s tarifem pro tepelná čerpadla. Smlouvy pro jednotlivé byty se pak prý zruší. Každopádně ušetří. Skutečně je to tak jednoduché? Není! Prvním úskalím je, že z přívodu pro tepelná čerpadla nelze bez zvláštních smluv napájet jednotlivé byty. V cenovém rozhodnutí ERÚ je výslovně uvedeno, že je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením".Co pohlídat v nabídce na tepelné čerpadlo?

Jedno z minulých stanovisek (Další "šmejdi" u dveří) vyvolalo několik vzrušených reakcí a podnětů. Některé občany zaráží přístup úřadu vůči tepelným čerpadlům. Kritika však byla jasně namířená proti nepoctivým prodejcům, nikoliv tepelným čerpadlům jako takovým. Text „kritizovaného" stanoviska se vyjadřoval k problematickým nabídkám tepelných čerpadel pro bytové domy, konkrétně bytové domy připojené na centrální zásobování tepelnou energií (dodávky tepla, teplé vody a příp. i chladu).
 


Zajímavosti, které možná neznáte . . .

Teplo pro město Havířov je vyráběno v Teplárně Karviná provozované společností Veolia Energie ČR.

Teplo je do Havířova přiváděno dvěma potrubími o průměru 600 mm, vedenými volně v terénu. Jedním potrubím je vedena horká voda do Havířova a druhým se ochlazená vrací na teplárnu do Karviné.

Celkový výkon tepla dodávaného pro Havířov je v současnosti 262,8 MWt (tepelných).

Celková délka primární horkovodní tepelné sítě pro Havířov včetně tepelného napáječe činí 2 x 47 585 m.

Celkový počet horkovodních předávacích stanic v Havířově činí 176 PS.

Teplota horké primární vody dosahuje v zimě 170/70°C a v létě 90/70°C.
Počasí Havířov - Slunečno.cz

QMS a EMS

» Zpráva o udržování

» Certifikát ISO 9001

» Certifikát ISO 14001


Formuláře ke stažení:

» Přihláška k odběru tepla

» Žádost o vyjádření k dotčení sítí 

» Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

» Žádost o poskytnutí datových výstupů z GIS

» Žádost o nastavení parametrů vytápění


Provoz pokladny:

pondělí - pátek

07:00 - 09:00
11:30 - 12:30


Certifikace ISO

Havířovská teplárenská společnost, a.s. je od roku 2003 držitelem certifikátů jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001 (QMS) a ČSN EN ISO 14001 (EMS). Získané certifikáty jsou platné pro oblast „Výroba a rozvod tepelné energie“ a pro oblast „Výroba a opravy předávacích stanic“.