headerphoto

Havířovská teplárenská společnost spolupracovala na případové studii mezinárodního projektu ENPIRE

Mezinárodní projekt Evropské unie s názvem ENPIRE (Energy in Urban Planning and in Restructuring Areas) znamená v překladu energetické a územní plánování k regeneraci městských obytných zón. Jedním ze 17 partnerů je také Městská realitní agentura Havířov. 

Projekt ENPIRE je zaměřen na úspory energií v bydlení a racionální využívání energie. Hlavním cílem projektu bylo zpracovat seznam doporučení a pokynů pro energetické a územní plánování při restrukturalizaci městských lokalit. 

Hlavní webová stránka projektu je www.enpire.eu, kde jsou volně ke stažení výstupy projektu. Informace o projektu v českém jazyce se nacházejí rovněž na www.mra.cz/projekty-eu.aspx. 

Spolupráce HTS na projektu byla zmíněna v prezentaci k případové studii města Havířov na závěrečné konferenci projektu ENPIRE, která se konala na univerzitě v Dublinu koncem listopadu 2009, viz. odkaz níže.

PREZENTACE ENPIRE DUBLIN 2009


Certifikace ISO

Havířovská teplárenská společnost, a.s. je od roku 2003 držitelem certifikátů jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001 (QMS) a ČSN EN ISO 14001 (EMS). Získané certifikáty jsou platné pro oblast „Výroba a rozvod tepelné energie“ a pro oblast „Výroba a opravy předávacích stanic“.


QMS a EMS

» Zpáva o udržování

» Certifikát ISO 9001

» Certifikát ISO 14001Spolupracujeme  na projektu