headerphoto

  Popis infrastruktury

  • Dodáváme teplo ze 76 horkovodních předávacích stanic a 204 objektových předávacích stanic
  • Vyrábíme teplo v 9-ti plynových kotelnách
  • Neprovozujeme žádnou kotelnu na tuhá paliva
  • Provozujeme 40 km tras sekundárních tepelných sítí
  • Dodáváme ročně okolo 700.000 GJ tepelné energie
  • Zásobujeme teplem více než 20 000 domácností
  • Dodávku tepla měříme pomocí cca 1 000 ks ultrazvukových měřičů tepla