headerphoto

Havárie a odstávky

Dne 6. 4. 2020 od 7:30 do cca 14:00 hodin dojde z důvodu odstávky primárního horkovodního systému společnosti Veolia Energie ČR k přerušení dodávky teplé vody a ústředního vytápění v objektu na ulici Dlouhá třída 470/17.

Za vzniklé komplikace se omlouváme.


Aktuálně

Našimi hlavními prioritami je zaručit zdraví a bezpečnost všech zaměstnanců a zároveň poskytovat bezpečnou a pohodlnou dodávku tepla našim odběratelům. Proto jsme přijali řadu opatření na minimalizaci rizika, které bezprostředně souvisí s pandemií koronaviru. Měříme teplotu při vstupu do areálu, zaměstnancům poskytujeme ochranné pomůcky, pravidelně desinfikujeme prostory a všechna opatření dle atuální potřeby zlepšujeme. Přejeme všem pevné zdraví !    Dostali jste nabídku na nový zdroj tepla? Energetická komise upozorňuje, na co si dát při zdánlivě výhodné nabídce pozor.

Energetická komise (EK) Rady města Havířova ve svém článku informuje o skutečnosti, že v Havířově funguje vysoce účinná soustava zásobování tepelnou energií, jejíž ekologický dopad na město je minimální, a to díky přísným emisním normám a umístění centrálního zdroje tepla v Karviné. EK je jednoznačně proti hromadnému nárůstu lokálních plynových zdrojů ve městě Havířově.Cena za teplo v roce 2019 a 2020

Rok 2019 byl oproti dlouhodobému průměru výrazně teplejší, v topné sezóně byl teplotně velmi podobný jako rok 2018. Tato skutečnost se příznivě promítne do celkových nákladů, které odběratelé za teplo v Havířově zaplatí.Provozova­telé tep­lá­ren vloni investovali do snížení emisí 2 miliardy korun

Celko­vé investice tep­lá­renských společností do snížení emisí od roku 2013 již přesáhly 23 miliard korun a výrazně se projevily na snížení emisí. Podíl tep­lá­ren na celko­vých emisích prachu je dnes již minimální, větší podíl než celá ener­ge­tika má i zemědělství s lesnictvím. Emisím prachu jasně dominují lokální topeniště, jejichž emise navíc rostou. Podle ČHMÚ v roce 2014 lokální topeniště vypustily 29 480 tun prachu a v roce 2017 dokonce 29 680 tun prachu, tedy 55 krát více než teplárny, které jsou členy Teplárenského sdružení ČR.Nadační fond TEPLO NA DLANI rozdal dětem vánoční dárky

Náš nadační fond přispíval občanům města Havířova po celý rok 2019 a na jeho konci podpořil i rodiče, kterým pomohl splnit přání jejich dětí. Členové správní rady nadačního fondu v roli Ježíškových pověřenců vyhověli 5 vybraným dětem a zajistili zakoupení všech vytoužených dárků, které slavnostně předali rodičům den před Štědrým dnem. Dle zaslaných zpráv a fotografií měly všechny děti z dárků radost a my jsme se tak i letos rádi podíleli na vykouzlení jejich úsměvu.


Zahájení topné sezony 2019/2020

Vzhledem k vývoji venkovních klimatických podmínek a naplnění legislativních požadavků vyhlášky MPO 194/2007 Sb. naše společnost zahájila po dohodě s dodavatelem tepelné energie Veolia Energie ČR dne 20. 9. 2019 proces centrálního vytápění.Vytápění - dálkové nebo individuální?

V poslední době se na trhu objevily společnosti, které nabízejí bytovým domům možnost alternativního zdroje vytápění. Zatímco zpočátku tyto firmy nabízely převážně tepelná čerpadla, tedy zařízení moderní a ekologická, v posledních letech "vychází lépe" pro obchodníky plynové kotelny, tedy zařízení s vlastním komínem na fasádě bytového domu a s emisemi přímo v místě vytápění. Chceme čistý Havířov, nebo návrat ke kouřícím se komínům škodícím zdraví našich spoluobčanů a dětí?Zajímavosti, které možná neznáte . . .

Teplo pro město Havířov je vyráběno v Teplárně Karviná provozované společností Veolia Energie ČR.

Teplo je do Havířova přiváděno dvěma potrubími o průměru 600 mm, vedenými volně v terénu. Jedním potrubím je vedena horká voda do Havířova a druhým se ochlazená vrací na teplárnu do Karviné.

Celkový výkon tepla dodávaného pro Havířov je v současnosti 262,8 MWt (tepelných).

Celková délka primární horkovodní tepelné sítě pro Havířov včetně tepelného napáječe činí 2 x 47 585 m.

Celkový počet horkovodních předávacích stanic v Havířově provozovaných HTS činí 76 ks PS.

Teplota horké primární vody dosahuje v zimě 170/70°C a v létě 90/70°C.


Provoz pokladny:

pondělí - pátek

07:00 - 09:00
11:30 - 12:30

Formuláře ke stažení:

» Přihláška k odběru tepla

» Žádost o vyjádření k dotčení sítí 

» Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

» Žádost o poskytnutí datových výstupů z GIS

» Žádost o nastavení parametrů vytápění


Certifikace ISO

QMS, EMS a BOZP

Havířovská teplárenská společnost, a.s. je od roku 2003 držitelem certifikátů jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001 (QMS), ČSN EN ISO 14001 (EMS) a ČSN ISO 45001:2018 (BOZP). Získané certifikáty jsou platné pro oblast „Výroba a rozvod tepelné energie“ a pro oblast „Výroba a opravy předávacích stanic“.