headerphoto


Aktuálně

Jak náš Nadační fond TEPLO NA DLANI pomáhal „v roce koronaviru“

Loňský rok byl pro všechny bezesporu velmi náročný kvůli pandemii koronaviru a s ní souvisejícími mimořádnými opatřeními vlády ČR. Nadační fond TEPLO NA DLANI v tomto těžkém období svou činnost nepřerušil a v omezeném režimu se nám podařila řada dobrých skutků.


Vzhledem k vývoji venkovních klimatických podmínek zahájila naše společnost ve spolupráci s dodavatelem primární tepelné energie společností Veolia Energie ČR, a.s. dne 25. 9. 2020 proces postupného spouštění centrálního vytápění.
Přijali jsme opatření proti šíření koronaviru

Našimi hlavními prioritami je zaručit zdraví a bezpečnost všech zaměstnanců a zároveň poskytovat bezpečnou a pohodlnou dodávku tepla našim odběratelům. Proto jsme přijali řadu opatření na minimalizaci rizika, které bezprostředně souvisí s pandemií koronaviru. Našim zaměstnancům poskytujeme ochranné pomůcky, pravidelně desinfikujeme prostory a všechna opatření dle atuální potřeby zlepšujeme. Přejeme všem pevné zdraví !    


Zajímavosti, které možná neznáte . . .

Teplo pro město Havířov je vyráběno v Teplárně Karviná provozované společností Veolia Energie ČR.

Teplo je do Havířova přiváděno dvěma potrubími o průměru 600 mm, vedenými volně v terénu. Jedním potrubím je vedena horká voda do Havířova a druhým se ochlazená vrací na teplárnu do Karviné.

Celkový výkon tepla dodávaného pro Havířov je v současnosti 262,8 MWt (tepelných).

Celková délka primární horkovodní tepelné sítě pro Havířov včetně tepelného napáječe činí 2 x 47 585 m.

Celkový počet horkovodních předávacích stanic v Havířově provozovaných HTS činí 76 ks PS.

Teplota horké primární vody dosahuje v zimě 170/70°C a v létě 90/70°C.


Provoz pokladny:

pondělí - pátek

07:00 - 09:00
11:30 - 12:30


Formuláře ke stažení:

» Přihláška k odběru tepla

» Žádost o vyjádření k dotčení sítí 

» Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

» Žádost o poskytnutí datových výstupů z GIS

» Žádost o nastavení parametrů vytápění


Certifikace ISO

QMS, EMS a BOZP

Havířovská teplárenská společnost, a.s. je od roku 2003 držitelem certifikátů jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001 (QMS), ČSN EN ISO 14001 (EMS) a ČSN ISO 45001 (BOZP). Získané certifikáty jsou platné pro oblast „Výroba a rozvod tepelné energie“ a pro oblast „Výroba a opravy předávacích stanic“.