headerphoto

Plánované odstávky

Dovolujeme si Vám oznámit, že ve dnech 11. 7. – 15. 7. 2016 bude uskutečněna celková odstávka dodávek tepla. Přerušení dodávek tepla proběhne z důvodu plánovaných oprav a údržby na zařízení pro výrobu a rozvod tepla dodavatele primární tepelné energie společnosti VEOLIA ENERGIE ČR, a.s. 

Vzhledem k technologickým aspektům rozvodné sítě bude systém centralizovaného zásobování teplem plně funkční pro všechny koncové odběratele v Havířově nejpozději dne 16. 7. 2016.


Informace pro odběratele

Vážení zákazníci.

Na základě klimatických podmínek, a po dohodě s dodavatelem tepla společnosti VEOLIA ENERGIE ČR, a.s. je dnes 23. 5. 2016 ukončeno vytápění pro objekty na území města Havířova.
Zajímavosti, které možná neznáte . . .

Teplo pro město Havířov je vyráběno v Teplárně Karviná provozované společností Veolia

Teplo je do Havířova přiváděno dvěma potrubími o průměru 600 mm, vedenými volně v terénu. Jedním potrubím je vedena horká voda do Havířova a druhým se ochlazená vrací na teplárnu do Karviné.

Celkový výkon tepla dodávaného pro Havířov je v současnosti 262,8 MWt (tepelných) 

Celková délka primární horkovodní tepelné sítě pro Havířov, včetně tepelného napáječe činí  2 x 47 585 m

Celkový počet horkovodních předávacích stanic v Havířově činí 176 PS

Teplota horké  primární vody v zimě  170/70°C a v létě 90/70°C

Certifikace ISO

Havířovská teplárenská společnost, a.s. je od roku 2003 držitelem certifikátů jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001 (QMS) a ČSN EN ISO 14001 (EMS). Získané certifikáty jsou platné pro oblast „Výroba a rozvod tepelné energie“ a pro oblast „Výroba a opravy předávacích stanic“.


QMS a EMS

» Zpráva o udržování

» Certifikát ISO 9001

» Certifikát ISO 14001


Formuláře ke stažení:

» Žádost o vyjádření k dotčení sítí 

» Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

» Žádost o poskytnutí datových výstupů z GIS

» Žádost o nastavení parametrů vytápění


Provoz pokladny:

Pondělí - Pátek

07:00 - 09:00

11:30 - 12:30