headerphoto


Aktuálně

Pravidelná letní odstávka teplé vody

Dovolujeme si vám oznámit, že ve dnech 13. 7. – 17. 7. 2020 bude uskutečněna celková odstávka dodávek tepla. Přerušení dodávek tepla proběhne z důvodu plánovaných oprav a údržby na zařízení pro výrobu a rozvod tepla dodavatele primární tepelné energie společnosti Veolia energie ČR, a.s. Vzhledem k technologickým aspektům rozvodné sítě bude tedy systém centralizovaného zásobování teplem plně funkční pro všechny koncové odběratele nejpozději dne 18. 7. 2020.

Žádáme vás, aby jste si po dobu přerušení dodávky tepelné energie zabezpečili, odstavili, vypnuli svá zařízení v objektech (regulace, apod.) tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, případně k žádným jiným škodám (úniky vody, apod.).

Děkujeme za pochopení.


Ukončení otopného období 2019-2020

Po dohodě s dodavatelem primární tepelné energie Veolia Energie ČR a vzhledem k naplnění legislativních požadavků vyhlášky MPO 194/2007 Sb. naše společnost ukončuje dne 31. 5. 2020 proces centrálního vytápění v rámci ukončení otopného období 2019-2020.


220 měst a obcí má "zelené" účinné soustavy zásobování teplem

Energetický regulační úřad zveřejnil na konci dubna 2020 v souladu se zákonem o podporovaných zdrojích energie již pátý "Přehled účinných soustav zásobování tepelnou energií". V letošním roce bylo do seznamu díky výsledkům roku 2019 zařazeno celkem 213 soustav ve 220 obcích (v Ceníku tepelné energie Energetického regulačního úřadu je zhruba 650 obcí, v nichž je teplo dodáváno z různých zdrojů mimo byt).Spotřeba tepla byla loni podprůměrná

Teplárny v Česku do konce března dodaly v topné sezoně domácnostem zatím podobně tepla jako při té minulé. Začátek letošního roku patří z pohledu klimatických statistik opět k těm teplejším. Spotřeba tepla za celý loňský rok nedosáhla ani na deseti­letý průměr, takže při vyúčtování nákladů na teplo a ohřev vody za rok 2019 se lidé při správně nastavených zálohách nemusí obávat nedoplatků.Přijali jsme opatření proti šíření koronaviru

Našimi hlavními prioritami je zaručit zdraví a bezpečnost všech zaměstnanců a zároveň poskytovat bezpečnou a pohodlnou dodávku tepla našim odběratelům. Proto jsme přijali řadu opatření na minimalizaci rizika, které bezprostředně souvisí s pandemií koronaviru. Měříme teplotu při vstupu do areálu, zaměstnancům poskytujeme ochranné pomůcky, pravidelně desinfikujeme prostory a všechna opatření dle atuální potřeby zlepšujeme. Přejeme všem pevné zdraví !    


Zajímavosti, které možná neznáte . . .

Teplo pro město Havířov je vyráběno v Teplárně Karviná provozované společností Veolia Energie ČR.

Teplo je do Havířova přiváděno dvěma potrubími o průměru 600 mm, vedenými volně v terénu. Jedním potrubím je vedena horká voda do Havířova a druhým se ochlazená vrací na teplárnu do Karviné.

Celkový výkon tepla dodávaného pro Havířov je v současnosti 262,8 MWt (tepelných).

Celková délka primární horkovodní tepelné sítě pro Havířov včetně tepelného napáječe činí 2 x 47 585 m.

Celkový počet horkovodních předávacích stanic v Havířově provozovaných HTS činí 76 ks PS.

Teplota horké primární vody dosahuje v zimě 170/70°C a v létě 90/70°C.


Provoz pokladny:

pondělí - pátek

07:00 - 09:00
11:30 - 12:30

Formuláře ke stažení:

» Přihláška k odběru tepla

» Žádost o vyjádření k dotčení sítí 

» Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

» Žádost o poskytnutí datových výstupů z GIS

» Žádost o nastavení parametrů vytápění


Certifikace ISO

QMS, EMS a BOZP

Havířovská teplárenská společnost, a.s. je od roku 2003 držitelem certifikátů jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001 (QMS), ČSN EN ISO 14001 (EMS) a ČSN ISO 45001:2018 (BOZP). Získané certifikáty jsou platné pro oblast „Výroba a rozvod tepelné energie“ a pro oblast „Výroba a opravy předávacích stanic“.