headerphoto


Aktuálně


Havířovská teplárenská společnost ukončila náročnou topnou sezónu 2020-2021

Vzhledem k vývoji počasí a naplnění legislativních požadavků ukončila dne 31. 5. 2021 Havířovská teplárenská společnost topnou sezónu dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. Uplynulé topné období bylo obtížné nejen z pohledu personálního a procesního zajištění v době nouzového stavu, ale rovněž se řadí mezi nejdelší z pohledu počtu topných dnů. Navíc šlo o zimu výrazně chladnější ve srovnání s teplotním průměrem zimních období posledních let.


Dodávky tepla v loňském roce významně ovlivnila pandemie

Potřeba tepla na vytápění za celý loňský rok nedosáhla na deseti­letý průměr, a tak se při vyúčtování nákladů na teplo a ohřev vody za rok 2020 lidé při správně nastavených zálohách nemusí obávat nedoplatků ani při zvýšené spo­třebě tepla kvůli častějšímu pobytu doma. Meziročně došlo loni kvůli pandemii k významnému propadu dodávek tepla pro prů­my­sl i terciální sféru. V probíhající topné sezóně od září do konce Velikonoc dodaly teplárny domácnostem přibližně o desetinu tepla více než při té minulé.


Jako jedni z prvních v Havířově plošně testujeme naše zaměstnance v prostorách naší společnosti

Našimi hlavními prioritami je zaručit zdraví a bezpečnost všech zaměstnanců a zároveň poskytovat bezpečnou a komfortní dodávku tepla našim odběratelům za každé situace. Proto jsme jako jedna z prvních společností v Havířově ve spolupráci s nemocnicí s poliklinikou v Havířově zajistili pravidelné antigenní testování detekující výskyt Covid-19 pro všechny naše zaměstnance. 


Kolik zaplatí naši odběratelé za teplo v roce 2020 a 2021

Cena tepelné energie, kterou naše společnost dodává pro všechny své odběratele na území města Havířova, je regulována formou věcně usměrňovaných cen, dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ), v souladu s dalšími předpisy, zákony a vyhláškami České republiky. Zajímavosti, které možná neznáte . . .

Teplo pro město Havířov je vyráběno v Teplárně Karviná provozované společností Veolia Energie ČR.

Teplo je do Havířova přiváděno dvěma potrubími o průměru 600 mm, vedenými volně v terénu. Jedním potrubím je vedena horká voda do Havířova a druhým se ochlazená vrací na teplárnu do Karviné.

Celkový výkon tepla dodávaného pro Havířov je v současnosti 262,8 MWt (tepelných).

Celková délka primární horkovodní tepelné sítě pro Havířov včetně tepelného napáječe činí 2 x 47 585 m.

Celkový počet horkovodních předávacích stanic v Havířově provozovaných HTS činí 76 ks PS.

Teplota horké primární vody dosahuje v zimě 170/70°C a v létě 90/70°C.


Provoz pokladny:

pondělí - pátek

07:00 - 09:00
11:30 - 12:30


Formuláře ke stažení:

» Přihláška k odběru tepla

» Žádost o vyjádření k dotčení sítí 

» Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

» Žádost o poskytnutí datových výstupů z GIS

» Žádost o nastavení parametrů vytápění


Certifikace ISO

QMS, EMS a BOZP

Havířovská teplárenská společnost, a.s. je od roku 2003 držitelem certifikátů jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001 (QMS), ČSN EN ISO 14001 (EMS) a ČSN ISO 45001 (BOZP). Získané certifikáty jsou platné pro oblast „Výroba a rozvod tepelné energie“ a pro oblast „Výroba a opravy předávacích stanic“.