headerphoto


Havárie a odstávky

Dne 13. 4. 2021 od 9:00 do cca 13:00 hodin dojde z důvodu havárie na technickém zařízení k přerušení dodávky teplé vody a ústředního topení v následujících objektech:

Horymírova 1, 2, 3, 4, 5, 6
Jaselská 2a, 2, 4, 6, 8
Karvinská 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Lašská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25
Dělnická 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Lašská 2, 4, 6
Marušky Kudeříkové 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
Horymírova MŠ
Horymírova dialýza
Karvinská Hasiči

Za vzniklé komplikace se omlouváme.


Aktuálně

Dodávky tepla v loňském roce významně ovlivnila pandemie

Potřeba tepla na vytápění za celý loňský rok nedosáhla na deseti­letý průměr, a tak se při vyúčtování nákladů na teplo a ohřev vody za rok 2020 lidé při správně nastavených zálohách nemusí obávat nedoplatků ani při zvýšené spo­třebě tepla kvůli častějšímu pobytu doma. Meziročně došlo loni kvůli pandemii k významnému propadu dodávek tepla pro prů­my­sl i terciální sféru. V probíhající topné sezóně od září do konce Velikonoc dodaly teplárny domácnostem přibližně o desetinu tepla více než při té minulé.


Jako jedni z prvních v Havířově plošně testujeme naše zaměstnance v prostorách naší společnosti

Našimi hlavními prioritami je zaručit zdraví a bezpečnost všech zaměstnanců a zároveň poskytovat bezpečnou a komfortní dodávku tepla našim odběratelům za každé situace. Proto jsme jako jedna z prvních společností v Havířově ve spolupráci s nemocnicí s poliklinikou v Havířově zajistili pravidelné antigenní testování detekující výskyt Covid-19 pro všechny naše zaměstnance. 


Kolik zaplatí naši odběratelé za teplo v roce 2020 a 2021

Cena tepelné energie, kterou naše společnost dodává pro všechny své odběratele na území města Havířova, je regulována formou věcně usměrňovaných cen, dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ), v souladu s dalšími předpisy, zákony a vyhláškami České republiky. Zajímavosti, které možná neznáte . . .

Teplo pro město Havířov je vyráběno v Teplárně Karviná provozované společností Veolia Energie ČR.

Teplo je do Havířova přiváděno dvěma potrubími o průměru 600 mm, vedenými volně v terénu. Jedním potrubím je vedena horká voda do Havířova a druhým se ochlazená vrací na teplárnu do Karviné.

Celkový výkon tepla dodávaného pro Havířov je v současnosti 262,8 MWt (tepelných).

Celková délka primární horkovodní tepelné sítě pro Havířov včetně tepelného napáječe činí 2 x 47 585 m.

Celkový počet horkovodních předávacích stanic v Havířově provozovaných HTS činí 76 ks PS.

Teplota horké primární vody dosahuje v zimě 170/70°C a v létě 90/70°C.


Provoz pokladny:

pondělí - pátek

07:00 - 09:00
11:30 - 12:30


Formuláře ke stažení:

» Přihláška k odběru tepla

» Žádost o vyjádření k dotčení sítí 

» Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

» Žádost o poskytnutí datových výstupů z GIS

» Žádost o nastavení parametrů vytápění


Certifikace ISO

QMS, EMS a BOZP

Havířovská teplárenská společnost, a.s. je od roku 2003 držitelem certifikátů jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001 (QMS), ČSN EN ISO 14001 (EMS) a ČSN ISO 45001 (BOZP). Získané certifikáty jsou platné pro oblast „Výroba a rozvod tepelné energie“ a pro oblast „Výroba a opravy předávacích stanic“.