headerphoto

Informace pro odběratele

Vážení zákazníci,

zajímá Vás problematika vytápění v Havířově? Zhlédněte zajímavý trailer z odborných seminářů, nebo videopřednášky jednotlivých expertů v dané oblasti a vytvořte si svůj názor.

       Zajímavosti, které možná neznáte . . .

Teplo pro město Havířov je vyráběno v Teplárně Karviná provozované společností Veolia.

Teplo je do Havířova přiváděno dvěma potrubími o průměru 600 mm, vedenými volně v terénu. Jedním potrubím je vedena horká voda do Havířova a druhým se ochlazená vrací na teplárnu do Karviné.

Celkový výkon tepla dodávaného pro Havířov je v současnosti 262,8 MWt (tepelných).

Celková délka primární horkovodní tepelné sítě pro Havířov včetně tepelného napáječe činí 2 x 47 585 m.

Celkový počet horkovodních předávacích stanic v Havířově činí 176 PS.

Teplota horké primární vody dosahuje v zimě 170/70°C a v létě 90/70°C.

QMS a EMS

» Zpráva o udržování

» Certifikát ISO 9001

» Certifikát ISO 14001


Formuláře ke stažení:

» Žádost o vyjádření k dotčení sítí 

» Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

» Žádost o poskytnutí datových výstupů z GIS

» Žádost o nastavení parametrů vytápění


Provoz pokladny:

Pondělí - Pátek

07:00 - 09:00

11:30 - 12:30


Certifikace ISO

Havířovská teplárenská společnost, a.s. je od roku 2003 držitelem certifikátů jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001 (QMS) a ČSN EN ISO 14001 (EMS). Získané certifikáty jsou platné pro oblast „Výroba a rozvod tepelné energie“ a pro oblast „Výroba a opravy předávacích stanic“.