headerphoto


Aktuálně

Nadační fond TEPLO NA DLANI letos opět plní vánoční přání. Napište nám, co si přejete pod stromečkem nejpozději do 30. 11. 2020. Více informací najdete ZDE.


Vzhledem k vývoji venkovních klimatických podmínek zahájila naše společnost ve spolupráci s dodavatelem primární tepelné energie společností Veolia Energie ČR, a.s. dne 25. 9. 2020 proces postupného spouštění centrálního vytápění.HTS dokončuje investiční akci na ZŠ Kudeříková

Naše společnost komplexně zainvestovala a nahradila původní dožívající předávací stanici v majetku ZŠ Kudeříková zcela novou, moderní tlakově nezávislou předávací stanicí o celkovém výkonu 920 kW. Tento úspěšný model dlouholetého kontraktu na dodávky tepla a teplé vody od HTS znamená pro školu nejen renomovaného dodavatele, bezstarostnou, stabilní a kvalitní centralizovanou dodávku, bezplatný servis po celou dobu kontraktu, ale také nemalou investiční úsporu při nutné obnově technologie.  Dodávky teplé vody pro celou školu byly zahájeny již od 24. července. Práce na technologii ústředního topení v předávací jsou v závěrečné fázi, aby počínaje otopným obdobím byla zajištěno teplo do všech tříd a nově i tělocvičny školy ze systému centrálního zásobování teplem. Vedení školy pak může flexibilně dle svých potřeb uplatňovat případné změny na strukturu dodávek tepelné energie na centrálním dispečinku HTS, který je pro odběratele nonstop k dispozici 365 dnů v roce.


Záchrana systémů centrálního zásobování teplem získává jas­nější obrysy

Téměř žádná z devatenácti menších tep­lá­ren na uhlí nedokáže bez přechodu na čistší formy primární energie, jako je zemní plyn, splnit přísné emisní limity. Černý scénář spojený s růstem cen za teplo a větším znečištěním ovzduší ve městech dovedl k jednacímu stolu Teplárenské sdružení České republiky a Český plynárenský svaz. S cílem předejít rozpadu soustav zásobování teplem a podpořit jejich modern­iza­ci dnes podepsaly Memorandum o spolu­práci na budoucí dekarb­oni­zaci tep­lá­renství. V České republice je zásobována teplem z tep­lá­ren více než třetina obyva­tel.220 měst a obcí má "zelené" účinné soustavy zásobování teplem

Energetický regulační úřad zveřejnil na konci dubna 2020 v souladu se zákonem o podporovaných zdrojích energie již pátý "Přehled účinných soustav zásobování tepelnou energií". V letošním roce bylo do seznamu díky výsledkům roku 2019 zařazeno celkem 213 soustav ve 220 obcích (v Ceníku tepelné energie Energetického regulačního úřadu je zhruba 650 obcí, v nichž je teplo dodáváno z různých zdrojů mimo byt).Spotřeba tepla byla loni podprůměrná

Teplárny v Česku do konce března dodaly v topné sezoně domácnostem zatím podobně tepla jako při té minulé. Začátek letošního roku patří z pohledu klimatických statistik opět k těm teplejším. Spotřeba tepla za celý loňský rok nedosáhla ani na deseti­letý průměr, takže při vyúčtování nákladů na teplo a ohřev vody za rok 2019 se lidé při správně nastavených zálohách nemusí obávat nedoplatků.Přijali jsme opatření proti šíření koronaviru

Našimi hlavními prioritami je zaručit zdraví a bezpečnost všech zaměstnanců a zároveň poskytovat bezpečnou a pohodlnou dodávku tepla našim odběratelům. Proto jsme přijali řadu opatření na minimalizaci rizika, které bezprostředně souvisí s pandemií koronaviru. Měříme teplotu při vstupu do areálu, zaměstnancům poskytujeme ochranné pomůcky, pravidelně desinfikujeme prostory a všechna opatření dle atuální potřeby zlepšujeme. Přejeme všem pevné zdraví !    


Zajímavosti, které možná neznáte . . .

Teplo pro město Havířov je vyráběno v Teplárně Karviná provozované společností Veolia Energie ČR.

Teplo je do Havířova přiváděno dvěma potrubími o průměru 600 mm, vedenými volně v terénu. Jedním potrubím je vedena horká voda do Havířova a druhým se ochlazená vrací na teplárnu do Karviné.

Celkový výkon tepla dodávaného pro Havířov je v současnosti 262,8 MWt (tepelných).

Celková délka primární horkovodní tepelné sítě pro Havířov včetně tepelného napáječe činí 2 x 47 585 m.

Celkový počet horkovodních předávacích stanic v Havířově provozovaných HTS činí 76 ks PS.

Teplota horké primární vody dosahuje v zimě 170/70°C a v létě 90/70°C.


Provoz pokladny:

pondělí - pátek

07:00 - 09:00
11:30 - 12:30

Formuláře ke stažení:

» Přihláška k odběru tepla

» Žádost o vyjádření k dotčení sítí 

» Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

» Žádost o poskytnutí datových výstupů z GIS

» Žádost o nastavení parametrů vytápění


Certifikace ISO

QMS, EMS a BOZP

Havířovská teplárenská společnost, a.s. je od roku 2003 držitelem certifikátů jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001 (QMS), ČSN EN ISO 14001 (EMS) a ČSN ISO 45001 (BOZP). Získané certifikáty jsou platné pro oblast „Výroba a rozvod tepelné energie“ a pro oblast „Výroba a opravy předávacích stanic“.