headerphoto

Aktuálně

Kolik zaplatí naši odběratelé za teplo v roce 2018 a 2019

Rok 2018 byl oproti dlouhodobému průměru výrazně teplejší. Celkové množství dodaného tepla tak bylo nižší než v předchozích letech. Tato skutečnost se příznivě promítne do celkových nákladů, které odběratelé za teplo v Havířově zaplatí.


Nadační fond TEPLO NA DLANI rozdal dětem vánoční dárky

Další rok je nenávratně pryč, avšak stojí za to připomenout si jeho nejkrásnější část, Vánoce. Vzpomínáte si, jak jste jako malé děti psali dopisy s přáními a Vaši rodiče je pak Ježíškovi posílali?
Loni se náš Nadační fond TEPLO NA DLANI rozhodl, že všem obyvatelům města Havířova poskytne příležitost si takový dopis napsat a vybraným jedincům jejich přání splnit.


Nadační fond TEPLO NA DLANI pomáhá rozvíjet dětem jejich talenty

Náš Nadační fond TEPLO NA DLANI vyhlásil projekt "Rozvíjíme dětem talenty", který má za cíl podporovat volnočasové aktivity dětí. Rodiče mohou požádat o příspěvek až do výše 1 000 Kč za pololetí na úhradu poplatku za kurz nebo kroužek, který dítě se zájmem a pravidelně navštěvuje. Může se jednat o výuku hry na hudební nástroj, výtvarnou výchovu, sport, apod.


Stále Vám radiátory netopí?

Naše společnost již má aktuálně v provozu celou soustavu centrálního zásobování tepelnou energii, která je dodávána na patu všech zásobovaných objektů. V případě, že netopí radiátory v celém vchodě Vašeho domu, je velmi pravděpodobné, že máte v domě instalovanou vlastní regulaci, a proto prosím kontaktujte nejprve správce objektu. Správci objektů obvykle domovní regulaci v letním období, kdy se netopí vypínají, případně zavírají přívodní ventily. Velmi často je nutné, aby správce objektu na domovní regulaci spustil přívod elektrické energie zapnutím jističe, nebo zajistil otevření ventilů pro vnitřní rozvody v domě, které nejsou v majetku Havířovské teplárenské společnosti, a.s. Pokud ani tyto kroky nepomohou, neváhejte se obrátit na náš dispečink, tel.: 596 494 138, který monitoruje celou tepelnou soustavu a podle Vaší adresy individuálně zkontroluje, zda je ze strany naší společnosti vše v pořádku.


Zahájení topné sezóny

Vzhledem k vývoji venkovních klimatických podmínek a naplnění legislativních požadavků vyhlášky MPO 194/2007 Sb. naše společnost zahájila po dohodě s dodavatelem tepelné energie Veolia Energie ČR dne 26. 9. 2018 proces centrálního vytápění.


Začátek topné sezóny se blíží, máte správně nastavené radiátory?

Astronomický podzim již začal a možná jste už pocítili, že i ve vašem bytě je chladněji. Během několika dní se už pravděpodobně začne topit. Věnujte pár minut na rychlou kontrolu topných těles, aby na vás místo tepla nečekaly studené radiátory.Zajímavosti, které možná neznáte . . .

Teplo pro město Havířov je vyráběno v Teplárně Karviná provozované společností Veolia Energie ČR.

Teplo je do Havířova přiváděno dvěma potrubími o průměru 600 mm, vedenými volně v terénu. Jedním potrubím je vedena horká voda do Havířova a druhým se ochlazená vrací na teplárnu do Karviné.

Celkový výkon tepla dodávaného pro Havířov je v současnosti 262,8 MWt (tepelných).

Celková délka primární horkovodní tepelné sítě pro Havířov včetně tepelného napáječe činí 2 x 47 585 m.

Celkový počet horkovodních předávacích stanic v Havířově činí 176 PS.

Teplota horké primární vody dosahuje v zimě 170/70°C a v létě 90/70°C.


Počasí Havířov - Slunečno.cz


Provoz pokladny:

pondělí - pátek

07:00 - 09:00
11:30 - 12:30


Formuláře ke stažení:

» Přihláška k odběru tepla

» Žádost o vyjádření k dotčení sítí 

» Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

» Žádost o poskytnutí datových výstupů z GIS

» Žádost o nastavení parametrů vytápění


Certifikace ISO

Havířovská teplárenská společnost, a.s. je od roku 2003 držitelem certifikátů jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001 (QMS) a ČSN EN ISO 14001 (EMS). Získané certifikáty jsou platné pro oblast „Výroba a rozvod tepelné energie“ a pro oblast „Výroba a opravy předávacích stanic“.


QMS a EMS

» Zpráva o udržování

» Certifikát ISO 9001

» Certifikát ISO 14001